"- Hát ez hihetetlen!
- Látod, ezért nem megy Neked."
Yoda (Star Wars)
Teremtő közvetítés 2015.07.06.

Drága Gyermekem!

Örvend a szívem, hogy újra együtt lehetünk, ’s tehetünk azért, hogy életeteket jobb mederbe, a szép és kívánt jól-létbe segítsük. Az eddigi munkátokat köszönöm! Csodálatos látni, ahogy egyre több szív kel életre, és egyre többen érzitek, hogy valamit tennetek kell. Ahogyan az is csodálatos, hogy bármely teremtésetek kézzel foghatóvá válik.

Szívet melengető, ahogy a Mag Népe, a Magyar Nemzet is kezd ébredezni! Ébredezik, nyitja szívét, és elérkezett ahhoz az időhöz, felkészült már arra, hogy képessé vált a gyógyulásra. Sokan érzitek már, tapasztaljátok, hogy mit jelent a Szeretet. Mit jelent élni, tenni a Szeretetet.

És vannak köztetek olyanok is, akik félnek, félnek tenni, félnek Szeretni. Most Hozzátok szólok.

Szeretni és Szeretve lenni mindig is jogotok, születésetek okán jogotok volt, van és lesz, míg világ a világ! A félelem csak játszma. Az Ego játéka. Mert ahogyan most Te magad, úgy az Ego részed is fél. Te az Egódtól, az Egód a Szívedtől, a Szeretetedtől.

A szíveden keresztül csatlakozol a Szeretethez, a Lelkedhez, az Isteni részedhez és magához Istenhez. És Isten nem más, mint maga a Szeretet. Ha ezt tudod, akkor már világossá, sőt érezhetővé válik maga a gondolat is: ha minden Szeretet, akkor az Egód is az. Minden az. Minden Szeretet, csak elfelejtettétek ezt az egyszerű igazságot. Pedig erre szükség van, e nélkül, igen nehéz lenne továbblépnetek.

Drága Gyermek! Csitítsd le Egód, szüntesd meg félelmét! Szeresd Önnön magad, úgy ahogyan vagy. Szeresd minden részed: arcod, hajad, testalkatod, minden tulajdonságod, könnyeid és mosolyod, dühöd és kacagásod. Mindent, mindent mi Te vagy. Minden részed, minden élted, minden aspektusod és az Egód. Igen, drága Gyermekem, szeresd Egód is, hiszen hozzád tartozik. Szeresd és fogadd el létezését. Az elfogadással már nem küzdesz vele, a szereteteddel megnyugtatod, és magad mellé állítod. Közös a célotok, az Egód és Te ugyanarra vágytok: jól-létre, nyugalomra, békességre, tiszta égre, szeretetre, szerelemre, bőségre, egészségre.

És most azokhoz szólok, kik már megbarátkoztak Önnön valójukkal. Ti vagyok azok, akik már hallgatnak szívük szavára, és cselekesztek is. És köztetek is vannak olyanok, akik félnek. Az ő félelmük alapja a bizalom hiánya. Tudom, furcsán hangzik. Hogy lehet, hogy valaki, aki már hallgat szíve szavára, nem bízik? Úgy kedvesem, hogy már van tudása, hallja is, érti is csak nem cselekszik. Nem bízik abban, hogy sikerrel járhat. Attól fél, hogy nincs elég ereje, hogy egyedül van az úton, és egyedül nem képes változtatni.

Nos, Gyermekem, ennek is van igazsága. Hiszen valóságában pont az fog történni, amit el tud képzelni. És ha benne még a félelem vert tanyát ott ahol a szeretet is diadalmaskodhatna, bizony béklyóval éli napjait. Kérlek Téged, ki hallod szavam, tedd le béklyóid! Nem vagy egyedül, sosem voltál egyedül. Mi mindvégig veled voltunk és Veled is leszek. Fogom kezed, és ha Te nem engeded el az enyémet, tudd, hogy nincs olyan pillanata éltednek, amelyben én hátat fordítanék neked! Én, ’s az Ég összes lakója figyeli léptedet, segíti éltedet. Bízunk benned! Tudjuk, ki vagy! Halljuk szíved szavát! És bízunk benned! Bízunk Benned! BÍZUNK BENNED! Kérlek, hát Te is bízz magadban! Éld, tedd, cselekedd a Szeretetet! Teremtsd a jól-létet, teremtsd a jól-létedet!

És most azokhoz szólok, kik hallgatnak szívükre, bíznak magukban, bíznak az Égben, és szívükben még mindig van fájdalom, mert attól félnek, hogy nincs megoldás az ország, Magyarország, a Kárpát medence sorsára!

Minden ember Önnön létéért felel, és minden nemzet az országáért, az emberiség Földbolygóért, és így tovább… Ha már úgy érzed, készen állsz, hogy saját sorsod kézbevétele után nemzeted sorsáért, országodért is cselekedni vagy képes, akkor figyelj! Most sem kell mást tenned csak Szeretned, cselekedned a Szereteted. Ez addig azonban komoly nehézségekbe ütközik, ha nem vagy képes felülemelkedni, megbocsátani, és meggyógyítani a múltad. A Magyar Nemzet sok hősi csatát vívott és sokszor, igen sokszor kapott nehéz sebet szívében. A tudás hordozói a Mag Népe sok olyan dolgot, sok olyan minőséget hordoz szívében, amely nem kívánatos volt olyan nemzeteknek, amelyek nem értették, hogy az eltűnőben lévő korral hogyan is egyeztethetőek össze ezek a minőségek. Nem értették, mit jelent, miért fontos a Szeretet, milyen erőt rejt magában, miért fontos, hogy újra megleljétek magatokban.

Történelmetek ismert, ’s az ismeretlen is napvilágra kerül idejében. De addig is, hogy megmutassátok Ti, kik már erre készen álltok, hogy mire képes a Szeretet, kérlek, bocsássatok meg. Bocsássatok meg mindenkinek! Embereknek, csoportoknak, országoknak, nemzeteknek és bocsássatok meg Magatoknak!

A megbocsájtás szó nem egyezik az elfelejtéssel, a meg nem történttel. A megbocsájtás aktív cselekvés és arra szolgál, hogy a megtörténteket hatástalanítsa. Ha megbocsájtottál, akkor Kedvesem, ha eszedbe jut egy régi történet, vagy akár egy pár pillanattal korábbi esemény, amelyre rossz, kellemetlen érzéssel reagáltál, a fájdalom, a düh, a harag, a csalódottság vagy akár a bosszúvágy szertefoszlik, és nem marad más, mint az egyensúly. Egy nyugodt állapot, amelyben képes vagy meghallani szíved szavát. Mert míg érintve vagy, fájdalmat, dühöt, haragot, elkeseredettséget, csalódottságot, feszültséget, tehetetlenséget, félelmet, vagy bosszúvágyat érzel valamilyen korábban történt esemény miatt, addig nem vagy képes látni, hallani, érezni, mert tudatodat, gondolataidat áthatják a negatív érzelmek. S míg ebben az állapotban vagy, nem vagy képes változtatni. Folyton őrlődsz, dühöngsz, félsz, haragos vagy, ahelyett, hogy elfogadnád kiindulási pontnak azt a helyzetet, amelyben vagy, mert ez kell ahhoz, hogy változtathass rajta. Máshogy nem megy. Sőt. Ha beleragadsz, tudatod, gondolataid és érzéseid e körül fognak forogni, ami viszont megalapozza teremtéseid irányát és ezért újra és újra át fogod érezni, meg fogod tapasztalni ahelyett, hogy változtatnál rajta.

Ezért arra kérlek, bocsássatok meg mindenkinek és Önnön magatokat se feledjétek. Hiszen részesei voltatok azoknak a pillanatoknak. Ki így ki úgy. Van köztetek, ki személyesen is átélt olyan eseményeket, amelyekre ma is csak úgy tud visszaemlékezni, mint a múlt, az ország, a nemzetetek egy-egy borzalmas tapasztalatára. Amelyet ő maga nem tudott megakadályozni, vagy esetleg abban az időben pont azok közé tartozott, akik előidézték az akkor történteket.

Drága Gyermekem, ki-ki végezte akkori feladatát, tudd senki sem hibázott! Most azonban életetek elérte azt a pontot, azt az időszakot, amelyben már egyre erőteljesebben kívánjátok a változást, hogy a Szeretet újra erőre kapjon és átjárja szívetek, hogy minden és mindenki meggyógyuljon, új erőre kapjon, és a jól-lét beköszöntsön aranykori életetekbe. Ahhoz pedig, hogy tisztán halljátok szívetek szavát egyensúlyra, nyugalomra, belső békére van szükségetek, amihez elodázhatatlan feladatotok a megbocsájtás.

Kérlek hát, gyűljetek össze és engedjétek, hogy szívetek begyógyítsa Nemzetetek Szívét is. Mert a sok szív, amely sebet hordoz, fájdalmában összeadódik és beivódik tudatotokba, ahogy ez az elmúlt évezredekben meg is történt.

Drága Magyar Nemzet, ideje, hogy meggyógyuljon szíved, lelked, hogy mindenki, aki Hozzád tartozónak érzi magát, mindegy, hogy melyik földrész szülötte, mindegy milyen nyelvet beszél, mindegy milyen a bőrszíne, férfi-e vagy nő, gyermek-e vagy vénséges, mint maga a Föld, fájdalmát felejtse, és megérezze mit is jelent a közösen dobbanó szív hatalma, Szeretetének ereje. Mert, ha nemzetetek szíve egyként dobog, mindannyian ugyanazt látjátok, halljátok, érzitek, és tudni fogjátok, hogy együtt mindenre képesek vagytok. A Szeretet ereje, szívetek hangja megmutatja az utat és látni, érezni fogjátok a közös célt, mert a célhoz vezető út felfénylik előttetek.

Szívem szeretetével átölellek, és áldom lépteitek!

2015. július 6. A Teremtő, Szilvin keresztül szólt hozzánk.